Facebook Pixel

גלי אלפא , גלי מוח ומוסיקה

גלי אלפא - נמצא כי כאשר המוח מייצר גלי אלפא הוא מפעיל למעשה את שני חלקיו בעת ובעונה אחת, דבר שהופך אותו לקליט, מרוכז ויצירתי יותר.

מוסיקת גלי מוח המשולבת בתרגילי אימון תת המודע שעיצבה גרציה אמיתי, מורכבת מפעימות מיוחדות אשר בעדינות מנתבות את המוח למצב של הרפיה עמוקה בו מופיעים גלי האלפא.
השהייה המכוונת במצב של גלי אלפא הינה אידיאלית להפנמת רעיונות חדשים וחיוביים, למציאת פתרונות, להפגת מתחים, לשיפור הזיכרון והריכוז ולהטמעת הרגלים חדשים בתת המודע.

מוסיקת גלי מוח עוצבה במיוחד כדי להשתלב בתרגילים לאימון תת המודע כאשר קצב הפסקול הינו  40  פעימות בדקה, קצב אידיאלי המוביל להרפיה שרירית ורגיעה מנטאלית.

במחקרים מקיפים שנעשו ע"י טובי המומחים בעולם אודות השפעת צלילים שונים על גלי מוח , נמצא כי למוסיקת גלי מוח הייחודית, השפעה מקיפה ורחבת טווח – היא מחדדת תשומת לב, ריכוז וזיכרון, היא משפרת את האינטליגנציה הכללית ואת יכולות הקריאה והלמידה, היא מפיגה מתחים וחרדות, היא משפרת את מצב הרוח ומשכחת כאבים. 

ניסויים רבים שנערכו  במעבדות מחקר בעולם הוכיחו כי הקשבה למוסיקה בתדר גלי המוח משפיעה על יכולת המוח לקלוט מידע ולשפר כישורים לימודיים כגון כתיבה, קריאה, למידה וריכוז.

להלן גרף העוקב אחר פעילות המוח האנושי ללא מוסיקת גלי מוח


גרף העוקב אחר פעילות אותו מוח בהאזנה ל - מוסיקת גלי מוחReferences
Bower, B. (2004). Tuning up young minds. Science News. Education Module, 165; 25. pg 389. 
Flohr, J. W. (1999). Recent brain research on young children. Teaching Music. Education Module, 6 (6). 41-54.
Strickland, S. J. (2001/2002). Music and the brain in childhood development. Childhood Education, 78 (2). 0-103.
Viadero, D. (1998). Music on mind. Education Week, 17 (30). 25-30.