Facebook Pixel

התקף חרדה

הבעיה עם התקפי חרדה מתחילה כאשר בעקבות ההתקף הראשון את מפתחת דריכות, מתח ודאגה קבועה מפני התקפים נוספים. דבר זה עלול ליצור 'אפקט התניה' אשר מזרז את הישנותם של התקפי החרדה, בעיקר כאשר

התקף חרדה הוא חוויה מלחיצה ובלתי נעימה, אולם אם היה זה אירוע חד פעמי, רוב האנשים יכלו להתמודד איתו ללא כל עזרה מיוחדת. 
הבעיה מתחילה כאשר בעקבות התקף חרדה ראשון מתפתחים מתח ודריכות מפני התקפי חרדה נוספים. מצב זה עלול ליצור "אפקט התניה"  אשר מזרז את הישנותם של התקפי חרדה ומגדיל את הסבירות למצב של התקף חרדה נוסף. 

אימון תת מודע להפסקת התקפי חרדה סייע עד כה לאנשים רבים ליהנות מחיי איכות ורגיעה נטולי כל התקפי חרדה . 
האימון משלב טכניקות טיפוליות ייחודיות המסירות את אפקט ההתניה ומנחות את תת המודע לפעול ברגיעה וביטחון בכל עת.

התגברי גם את על התקפי חרדה ! 
אמני עוד היום את תת המודע שלך וקבלי חזרה את החופש והשליטה על חייך!


לקופה
₪79.00
התקף חרדה