Facebook Pixel

שיפור הזיכרון

קליטת מידע חדש הינו תהליך בו פועלים יחד המודע ותת המודע. המודע שלנו מבין וסופג את המידע ואילו תת המודע שומר אותו ומשחזר את האינפורמציה בעת הצורך.


שיפור הזיכרון וקליטת מידע חדש הינו תהליך בו פועלים יחד המודע ותת המודע. 

המודע שלנו מבין וסופג את המידע בעוד תת המודע שומר אותו ומשחזר את האינפורמציה בעת הצורך.

 ישנם מספר גורמים העלולים לעכב את תהליך שיחזור והעלאת המידע אצל אנשים בריאים והבולט מביניהם הינו מצב של עומס יתר רגשי, פיסי או מנטאלי. 

אימון תת המודע ל שיפור הזיכרון והריכוז יסייע לך לשמור על רמת קשב וריכוז גבוהה ויחדד את זיכרונך,  כך שבכל עת שתחפוץ תוכל בקלות ובמהירות להעלות ולשחזר את המידע הנחוץ לך. 

שיפור הזיכרון שלך הינו תהליך שיכול להתחיל כבר עכשיו. אימון זה ינחה את תת המודע שלך להפיק קשב וריכוז טובים יותר, לשפר את הזיכרון וכתוצאה מכך להגיע להישגים הנפלאים להם אתם ראוי.


לקופה
₪79.00
שיפור הזיכרון